Meer weten over pensioen bij PFZWPFZW

Duurzaam beleggen voor een goed pensioen

Wij beleggen het geld dat jij opzij zet voor jouw oudedag. Dat doen we zoveel mogelijk in bedrijven en projecten die ook bijdragen aan een betere wereld. Zo werken we aan betere gezondheidszorg, schoner water, het klimaat en genoeg voedsel voor iedereen. 

Bekijk wat wij doen voor jouw pensioen en voor een betere wereld. Want behalve een goed pensioen moet er straks ook nog een leefbare wereld zijn om van te genieten.

Voedselzekerheid

In 2025 moet één hectare land voedsel opleveren voor 5 mensen; in 1960 was dat nog maar voor 2 mensen. Er is meer voedsel nodig. Daarbij gaat het niet alleen om de hoeveelheid, maar ook om de kwaliteit. Voedsel van slechte kwaliteit kan leiden tot ondervoeding. Het bevat dan te weinig noodzakelijke voedingstoffen. Ook te veel calorieën is slecht voor mensen. De extra uitdaging is om voedsel op duurzame wijze te produceren.

Gezondheidszorg

Gezondheid(szorg) is belangrijk voor ons. Niet zo vreemd voor een pensioenfonds dat werkt voor de sector zorg en welzijn. Veel landen hebben te maken met vergrijzing en stijgende kosten voor zorg. Daarnaast heeft in ontwikkelingslanden een groot deel van de bevolking te maken met ernstige gevolgen van ziekten die goed te behandelen zijn, zoals suikerziekte. Het is belangrijk om oplossingen te vinden die de zorg voor iedereen bereikbaar maken en houden.

Water(zekerheid)

Te weinig schoon water is één van de grootste wereldproblemen. Zeker in droge landen als China, India en de VS groeit de vraag naar water snel. In 2030 is de vraag naar water naar verwachting 40% groter dan het aanbod. Dit raakt ook ondernemingen waarin PFZW belegt. Mensen en ondernemingen moeten voldoende water hebben. Daarom willen wij daarin investeren. Nieuwe technologie en innovatie zijn nodig om beter met water om te gaan.

Klimaatverandering

Als de temperatuur in de wereld met meer dan 2°C stijgt, dan krijgen we te maken met droogte en overstromingen. IJskappen smelten en er komt meer woestijn. In delen van de wereld is dan niet meer veilig te wonen. Ook leidt klimaatverandering tot een tekort aan water en voedsel en het uitsterven van dieren plantensoorten. Om iets aan de negatieve effecten van klimaatverandering te doen, is meer ‘groene groei’ nodig. Dus economische groei met duurzame energie en minder verspilling van grondstoffen. Daarom beleggen we miljoenen euro’s in duurzame energie.